AKCE pro ČR - doprava kurýrem zdarma na veškerý sortiment
  • 1 z 4
 

Lepidlo GA Aquasure+FD na neopren

Neohodnoceno
 

Lepidlo AquaSure na bázi polyuretanu pro lepení neoprenů a středně těžkých zátěrových tkanin (Cordura, ...)

Dostupnost Do 3 dnů
245 Kč
202,48 Kč bez DPH
   
Značka Gear Aid
Kategorie Vodácké doplňky
 

AquaSure Watersport (Wader) je lepidlo na bázi polyuretanu pro opravu neoprenu a středně těžkých zátěrových tkanin (Cordura a pod.).

Ze skupiny Seagrim/Aquasure/Freesole má střední viskozitu, vytváří asi 1 mm tlustou vrstvu a zpolymerovaná vrstvička PU pryže je samonosná, pružná a ohebná. slep je dokonale vodotěsný. Umožňuje bezzáplatové lepení a zcelování a také rekonstrukci chybějícícho materiálu do průměru 2 cm. Při lepení nafukovacích člunů a matrací (tlakovaných válců) je překryv záplatou z pevnostního hlediska nutný. Aquasure je vhodné lepidlo pro bezzáplatové lepení poškozených samonafukovacích matrací.

Pracovní postup: Nanáší se přímo z tuby, zavadne na 2 hodiny, polymeruje do plné konstrukční pevnosti za 12 - 24 hodin. Jako urychlovač lze použít COTOL 240, resp. COTOL 240 HV nebo při teplotách nad 20°C polymeraci výrazně urychluje prostředí s vysokou relativní vlhkostí (90-100%).

NEBEZPEČÍ

 

Obsahuje xylen, 4,4´ - metylendifenyl diisokyanát, tosyl-isokyanát

Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži.Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit poškození orgánů připrodloužené nebo opakované expozici. Je-li nutná lékařská pomoc, mjte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, zákaz kouření. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu an čerstvý vzduch a ponechte v poloze usnadňující dýchání. Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. V případě požáru: K uhašení používejte vodní postřik, práškový hasicí přístroj, pěnu, oxid uhličitý. Odstraňte obsah/obal podle předpisů pro nebezpečný odpad.

Balení: tuba, hmotnost 28 g

#sizes_table# hidden
Hmotnost 28g

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: