• 1 z 4
 

Lepidlo GA Aquasure+FD na neopren

Neohodnoceno
 

Lepidlo AquaSure na bázi polyuretanu pro lepení neoprenů a středně těžkých zátěrových tkanin (Cordura, ...)

Dostupnost Momentálně nedostupné
245 Kč
202,48 Kč bez DPH
   
Značka Gear Aid
Kategorie Vodácké doplňky
 

AquaSure Watersport (Wader) je lepidlo na bázi polyuretanu pro opravu neoprenu a středně těžkých zátěrových tkanin (Cordura a pod.).

Ze skupiny Seagrim/Aquasure/Freesole má střední viskozitu, vytváří asi 1 mm tlustou vrstvu a zpolymerovaná vrstvička PU pryže je samonosná, pružná a ohebná. slep je dokonale vodotěsný. Umožňuje bezzáplatové lepení a zcelování a také rekonstrukci chybějícícho materiálu do průměru 2 cm. Při lepení nafukovacích člunů a matrací (tlakovaných válců) je překryv záplatou z pevnostního hlediska nutný. Aquasure je vhodné lepidlo pro bezzáplatové lepení poškozených samonafukovacích matrací.

Pracovní postup: Nanáší se přímo z tuby, zavadne na 2 hodiny, polymeruje do plné konstrukční pevnosti za 12 - 24 hodin. Jako urychlovač lze použít COTOL 240, resp. COTOL 240 HV nebo při teplotách nad 20°C polymeraci výrazně urychluje prostředí s vysokou relativní vlhkostí (90-100%).

NEBEZPEČÍ

 

Obsahuje xylen, 4,4´ - metylendifenyl diisokyanát, tosyl-isokyanát

Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži.Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit poškození orgánů připrodloužené nebo opakované expozici. Je-li nutná lékařská pomoc, mjte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, zákaz kouření. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu an čerstvý vzduch a ponechte v poloze usnadňující dýchání. Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. V případě požáru: K uhašení používejte vodní postřik, práškový hasicí přístroj, pěnu, oxid uhličitý. Odstraňte obsah/obal podle předpisů pro nebezpečný odpad.

Balení: tuba, hmotnost 28 g

#sizes_table# hidden
Hmotnost 28g

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: